locatie weergave
schoolgids

"De Sint Victor is een hele fijne school omdat er hele fijne leerkrachten zijn"

- Evy

"Studievaardigheden is het leukste vak op school."

- Emma

"De beste school van de wereld!"

- Issam

"In de plusgroep is altijd iets te doen!"

- Ewoud

"Je leert er hoe je een kanjer kan zijn en ik leer Spaans!"

- Max

"Superleuke school!"

- Jens

"Het allerleukste op school vind ik handvaardigheid."

- Iris

"Op de Sint Victorschool leer ik Engels!"

- Chris

"Buiten spelen vind ik het leukste om te doen!"

- Lucas

"Een fantastische school en turbo spelling is mijn favoriete vak!"

- Jasper

"Onze school is geweldig!"

- Thijs
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 355 48 59

Zo kan het zijn

Evi zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 1-2. Evi heeft er zin in! De juf geeft Evi een handje. Evi mag een spel uit de kast kiezen. Simon helpt Evi vandaag en wijst haar de weg. Na de spelinloop gaan ze zitten in de kring. Op de lettermuur wijst juf de letter ‘K’ aan. “Wie weet er een woord met de K?”, vraagt juf. Simon steekt zijn vinger op en de juf wijst naar Simon. “Kip!”, zegt Simon trots. Na de kring mag Evi met de andere kinderen spelen in de speelhoeken. In de themahoek verkleedt Evi zich als oma en wandelt ze rond met een kinderwagen. In de kinderwagen ligt een hele mooie pop. Daarna spelen alle kinderen lekker buiten en om 12.00 uur komt mama Evi ophalen. Wat is de ochtend voorbijgevlogen!

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is leren via hoofd, hart en handen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen. We  bekijken op verschillende manieren wat uw kind nodig heeft om voldoende uitgedaagd te worden. Daarom zijn we vorig jaar gestart met het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs, waarbij creativiteit  en onderzoekend leren centraal staan. Meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij niet alleen verrijkte lesstof aan in de groep maar ook  Spaans of programmeerles.

Onderwijs op maat

Wij volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet. Door gebruik te maken van observaties en een aantal toetsafnames per jaar komt de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende terreinen in beeld. De leerkracht maakt een groepsoverzicht van alle leerlingen en hun resultaten en vertaalt dit naar een groepsplan. Daarnaast laten we onze leerlingen (door middel van filmpjes en voorwerpen) een keuze maken uit verschillende leervoorkeuren, ontwikkeld door psycholoog Howard Gardner. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep goed te hanteren en kunnen we onderwijs op maat bieden. 

Leesonderwijs

Op de Sint Victor is veel aandacht voor leesonderwijs. Dagelijks wordt op een vast moment door alle groepen gelezen. Dit gebeurt klassikaal, maar ook in kleine groepjes of samen met de leerkracht of een tutor (leerling uit groep 7 of 8). We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen lezen ook leuk vinden, daarom beschikken wij over een schoolbibliotheek met moderne boeken en bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan de Boekenbende. Groep 7 en 8 doet ieder jaar mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd. In ons leesbeleidsplan kunt u meer lezen over onze doelen op het gebied van lezen.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter.

Kanjertraining

Om goed te kunnen leren is een schoolomgeving nodig waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Hiervoor is een sfeer van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect nodig. Al onze leerlingen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Onze school is een volledig gecertificeerde kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven.

Even voorstellen…

"Leerlingen ontdekken hun eigen mogelijkheden door te werken met hoofd, hart en handen." Locatiedirecteur - Dorine Pot
"Ieder kind is uniek. Ons streven is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind, zowel op leergebied als sociaal-emotioneel. Goed contact tussen kind, leerkracht en ouders is hierbij essentieel." Intern begeleider - Esther Warnaar
"Wij vinden het een fijne school, met een gemoedelijke sfeer, waar onze kinderen de rust en de ruimte krijgen om zich te kunnen ontplooien." Ouder - Jet Smits
"Op onze school zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in de klas. Door samen te spelen en te werken, leren de kinderen van elkaar." Leerkracht groep 1-2 - Chinouk van der Kleij

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, en ook dat uw kind met plezier uit school komt. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo ingericht dat alle kinderen:

 • op hun eigen niveau uitgedaagd worden;
 • omgangsvormen en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen;
 • Engelse les krijgen van groep 1 tot en met groep 8;
 • gestimuleerd worden een optimaal leesniveau te ontwikkelen;
 • terecht kunnen in een plusklas voor begaafde leerlingen met een specifieke leervraag;
 • begeleid worden door een dynamisch en enthousiast team dat voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling;
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

De allereerste schooldag is voor ieder kind spannend. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Vóór de allereerste lesdag komt uw kind vier keer wennen in de nieuwe klas. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de school; waar hangen de jassen, hoe begint een schooldag? Vaak helpen oudere kleuters daarbij. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. 

doorvragen per mail

Dit zijn onze lestijden:

Groep 1, 2, 3 en 4

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur vrij

Groep 5, 6, 7 en 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur

Vanaf 8.15 is er toezicht op het schoolplein. Kleuters mogen vanaf 8.20 uur de klas in. De eerste bel gaat 5 minuten voordat we beginnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen.

doorvragen per mail

De vakanties 2018-2019  kunt u vinden in onze jaarkalender maar om het u gemakkelijk te maken staan ze hier nog even op een rijtje:

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 en 23 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 07 t/m 11 mei 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019

Tijdens studiedagen is uw  kind ook vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn kunt u hier vinden. Daarnaast staan ze ook op de jaarkalender.

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Informatieavond: aan het begin van ieder schooljaar;
 • Kennismakingsgesprek: zes weken na de start van het schooljaar;
 • Rapportbespreking, tweemaal per schooljaar;
 • Twee-wekelijkse nieuwsbrief: Victorinfo;
 • Huiswerkflyer: vanaf groep 3;
 • Nieuwjaarsreceptie;
 • Jaarkalender;
 • Ouderportaal ParnasSys;
 • Contactouders: elke groep heeft  contactouders;
 • Social media, u kunt ons volgen op Twitter (@sintvictor) of op Facebook: facebook.com/SintVictorApeldoorn;
 • Onze website: www.sintvictor.nl

doorvragen per mail

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Op dit moment werken wij met een wachtlijst. U kunt uw kind inschrijven vanaf de dag dat uw kind 2,5 jaar is. De inschrijving moet altijd schriftelijk gebeuren op tijd bij ons binnen zijn: uiterlijk tien weken voordat uw kind start op school. Heeft u uw kind bij meerdere scholen ingeschreven? Vermeld dit dan altijd op het inschrijfformulier, samen met de naam van de andere school/scholen waar u uw kind heeft ingeschreven. Binnen zes weken na uw schriftelijke inschrijving neemt onze school een beslissing over de toelating van uw kind.

U kunt onze locatiedirecteur bij voorkeur mailen: directie@sintvictor.nl. De locatiedirecteur belt u dan zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook bereiken via (055) 355 48 59.

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten
facebook

We zoeken groepsleerkrachten voor de talentenpool en groepsleerkrachten die een benoeming krijgen vanwege de beschikbare werkdrukmiddelen. Als talent kom je te werken op 4 van onze 16 basisscholen ...

Bekijk op Facebook!
twitter

We zoeken #groepsleerkrachten voor de #talentenpool en groepsleerkrachten die een benoeming krijgen vanwege de besc… https://t.co/U3BQXTCdTF

Twitter mee!

Dorine Pot

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep