Bestuur

KBS Sint Victor maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.  Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede  katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur.  De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de drie bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep