Bestuur

KBS Sint Victor maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door vier stichtingen: Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingenApeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO)  en Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe met 16 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de vier bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert. 

De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens met ingang van 1 januari 2021 een samenwerkingsbestuur te vormen, waarin de vijf stichtingen waaruit de Veluwse Onderwijsgroep nu bestaat, opgaan. Binnen het samenwerkingsbestuur kunnen scholen hun openbare karakter of levensbeschouwelijke identiteit behouden.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep