Visie & missie

Visie

We vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige mensen in een veilige, respectvolle omgeving

  • waarbij aandacht is voor creatief en kritisch denken
  • waarbij aandacht is voor ICT-vaardigheden
  • waarbij aandacht is voor Engelse les vanaf groep 1
  • waarin de leerlingen uitgedaagd worden op hun eigen niveau
  • waarin de kinderen kennis en vaardigheden aanleren, ook d.m.v. onderzoekend leren
  • waarin zelfstandigheid én samenwerkend leren gestimuleerd worden
  • met een enthousiast team, dat voortdurend werkt aan de  eigen ontwikkeling

Missie

De wereld om ons heen verandert snel. Kinderen van nu kunnen in de toekomst een beroep hebben dat nu nog niet bestaat. Dat vraagt om een onderwijsaanbod waarin vaardigheden die belangrijk zijn in de 21e eeuw een centrale plaats innemen en die naast kennis en inzicht belangrijke pijlers zijn.

Op de Sint Victor vinden we het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en nieuwsgierigheid, vertrouwen, verwondering en samenwerking centraal staan. Bij het leren van en met elkaar sluiten we aan bij de talenten van de leerlingen. Samen leren de kinderen als kritisch wereldburger te bouwen aan een duurzame wereld.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep