Klachtenregeling

Dagelijks doen we ons uiterste best om goed onderwijs te verzorgen en daarbij oog te hebben voor het welzijn van al onze leerlingen. Toch kan het zijn dat ouders/verzorgers niet tevreden zijn. In dat geval vragen we u contact met ons op te nemen, zodat we in een open en eerlijk gesprek kunnen zoeken naar een oplossing.

 • Heeft u een klacht over een situatie in de groep, een opgelegde sanctie, het rapport of de bevordering van uw kind, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht.
 • Gaat het om een klacht over het functioneren van een medewerker, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de school of bij de clusterdirecteur.
 • Heeft u een klacht over de locatiedirecteur, dan kunt u contact opnemen met de clusterdirecteur: dhr. L. van der Heijden, (055) 355 48 59 of l.vanderheijden@veluwseonderwijsgroep.nl
 • Neem bij klachten over de clusterdirecteur contact op met de algemeen directeur primair onderwijs: dhr. W. Hoetmer, (055) 577 97 51.
 • U kunt eventueel een klacht indienen bij het samenwerkingsverband Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
  Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
  Telefoon: (070) 386 16 97
  E-mail: info@gcbo.nl

Lees ook

Klachten op school, hoe los je ze op? Klachten op school

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep