MR & GMR

MR & GMR

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en personeelszaken.

De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar altijd van harte welkom!
U kunt de MR van de school bereiken via mr@sintvictor.nl
In bijgaand document is het reglement van de MR opgenomen waarin de relevante spelregels, taken en bevoegdheden van de MR zijn benoemd:

Samenstelling

De MR van Sint Victor bestaat op dit moment uit drie ouders en drie medewerkers van de school.

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is Henk Francissen (per 1 januari 2017).
Alle leden hebben zitting in de MR voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan één keer verlengd worden met drie jaar.

Leden:

Leerkrachten: Sietske van Zandvoort-Olthoff, Shireen Sevink en Thijs Prins

Ouders: Henk Francissen, Elles de Baan, Angelique Franken

Wilt u ons leren kennen?

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om een keer bij een vergadering aanwezig te zijn!
Via onderstaande link kunt u de voorlopige jaarplanning van de MR-vergaderingen 2019/2020 inzien, inclusief de voorlopige agenda:

Jaarplanning MR schooljaar 2019-2020

Notulen 

 

Notulen 20 april 2021

Notulen 02 maart 2021

Notulen 5 januari 2021
Notulen 08 september 2020
Notulen 24 augustus 2020
Notulen 7 januari 2020
Notulen 12 november 2019
Notulen 15 oktober 2019
Notulen 21 juni 2019
Notulen 11 april 2019
Notulen 08 januari 2019
Notulen 04 september 2018
Notulen 22 mei 2018
Notulen 03 april 2018
Notulen 06 maart 2018
Notulen 16 januari 2018

 

 

GMR

De MR van Sint Victor is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep