Ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert  i.s.m. het team een aantal activiteiten en  ondersteunt het team ook. Zo werkt de ouderraad mee aan de organisatie van het sinterklaasfeest, de sportdag, het schooluitje, de koffie bij de ouderavonden, de traktatie tijdens de avondvierdaagse en nog veel meer.


De OR is essentieel voor de Sint Victor. Met de vrijwillige ouderbijdrage kan de school i.s.m. de OR zorgen voor bovenstaande leuke activiteiten.
De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, leden en twee vertegenwoordigers vanuit het lerarenteam. De leden van de ouderraad worden voor een periode van drie jaar gekozen.
Eens per zes tot acht weken wordt er vergaderd en onderling worden de verschillende activiteiten in subcommissies verdeeld. De vergaderingen zijn openbaar; notulen kunt u vinden op de website.  De voorzitter van de OR is Anouk de Jong .

De OR van onze school is te bereiken via:  orsintvictor@gmail.com

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep