Begeleiding

De ontwikkeling van de kleuters houden we bij met observaties. Vervolgens vullen we het digitale leerlingvolgsysteem in. Alle ontwikkelingsaspecten van de kleuters worden in dit systeem genoemd; zo is de voortgang goed te volgen. Daarnaast verzamelen we regelmatig werkjes van leerlingen in een map (portfolio).

Leerlingdossier

Van alle kinderen wordt een leerlingdossier bijgehouden. Hierin staan o.a. gegevens van het aanmeldingsformulier, de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren, gegevens over speciale onderzoeken en gesprekken met ouders en/of leerlingen. De groepsleerkracht beheert deze gegevens.
Twee keer per jaar bespreken de leerkrachten van elke groep samen met de intern begeleider de groepsresultaten. Hierbij komt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen ter sprake.
Aan het einde van het schooljaar bespreekt de groepsleerkracht de leerlingen met de volgende leerkracht en de intern begeleider. Regelmatig bespreken alle leerkrachten met elkaar en/of de intern begeleider de  ontwikkelingsvoortgang van de kinderen die gedurende langere tijd speciale aandacht of zorg nodig hebben.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep