Onderwijsresultaten

Basisschool Sint Victor is transparant en open over onze resultaten. De resultaten van ons onderwijs worden op diverse wijzen gemeten, weergegeven en gepubliceerd.

Ouderportaal ParnasSys

In het ouderportaal staan de actuele resultaten van uw kind(eren).

Scholen op de kaart

Informatie en cijfers over onze school vindt u terug op scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt u onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.
Klik hier om direct naar onze pagina te gaan op scholen op de kaart.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie heeft het basisarrangement vastgesteld voor de Sint Victor. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

De rapportages van onze school kunt u vinden op de website van de Onderwijsinspectie .
Het meest recente inspectierapport kunt u
hier bekijken.

Jaarverslag

Het jaarverslag van schooljaar 2019-2020 kunt u hier bekijken

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep