Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op onze school?

Als ouders hun kind willen aanmelden, maken zij een afspraak met de locatiedirecteur. Ouders kunnen hun vragen stellen en na een gesprek laat de locatiedirecteur de school zien.

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als er meer kinderen zijn aangemeld dan wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking. Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt. Wij zijn onze toelatingsprocedure verder aan het ontwikkelen en zodra deze definitief is vastgesteld publiceren wij deze op onze schoolwebsite, evenals onze beschikbare capaciteit.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2021-2022. Er is grote belangstelling voor de Sint Victor. Helaas is een gevolg hiervan dat er kinderen niet geplaatst kunnen worden. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er alleen nog enkele plekken beschikbaar in de groepen 3 en 5.

Ongeveer 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt krijgen de ouders een uitgebreid intakeformulier toegestuurd, waarop ze de voorgeschiedenis van hun kind kunnen beschrijven, zodat de leerkracht daar meteen op in kan spelen.

U kunt onze locatiedirecteur bij voorkeur mailen: directie@sintvictor.nl. De locatiedirecteur belt u dan zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons ook bereiken via (055) 355 48 59.

 

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep