Samen met MAM’s

De Sint Victorschool heeft een intensieve samenwerking met MAM’s Kinderopvang. U kunt bij hen terecht voor peuteropvang en daarnaast verzorgen zij bij ons de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Met MAM’s hebben wij duidelijke afspraken gemaakt op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak. Hierdoor kunnen wij een doorlopende ontwikkelingslijn garanderen.

MAM’s biedt, vanuit jarenlange ervaring, professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd vanaf 3 maanden tot 13 jaar. MAM’s wordt gerealiseerd in ons huiselijke kinderdagverblijf en onze uitdagende buiten- en naschoolse opvangvoorziening aan de Jachtlaan 191-193 in Apeldoorn.

MAM’s Kinderopvang heeft een intensieve samenwerking met de Sint Victorschool. Dit houdt in dat de BSO en VSO aansluiten op de openings- en sluitingstijden van de school. MAM’s anticipeert ook op alle vrije dagen van de Sint Victorschool naast de 12 reguliere vakantieweken. Hierbij moet u denken aan studiedagen of incidentele vrije dagen van de school.

MAM’s Peutergroep

Bij de vestiging van MAM’s aan de Jachtlaan is MAM’s Peutergroep gevestigd. De Peutergroep is er voor peuters in de leeftijd van 2,5  tot 4 jaar en biedt een afgestemde omgeving waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat peuters dingen ontdekken en leren op een speelse manier.

De peuters van MAM’s Kinderopvang draaien regelmatig een ochtend mee in de kleutergroepen van de Sint Victor.

Meer informatie over MAM’S Peuteropvang vindt u hier.

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO staat voor voorschoolse opvang, wat wil zeggen dat kinderen voor schooltijd naar MAM’s komen. De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als de St. Victorschool aanvangt, om 08.30 uur. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. Als het tijd is om naar school te gaan, brengen de MAM’s specialisten de kinderen naar school.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO is de afkorting voor buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang vindt plaats na school en in de schoolvakanties. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd. MAM’s BSO start wanneer de school uit gaat. MAM’s haalt de kinderen uit school en na samen wat gegeten, gedronken en verteld te hebben, kiezen de kinderen hoe zij de middag/dag willen invullen. Kinderen die het moeilijk vinden keuzes te maken, worden hierbij begeleid.

Aanmelden of meer informatie

Bij MAM’s zijn alle kinderen welkom. Inschrijven kan het beste via de website, www.mamskinderopvang.nl/jachtlaan. Ook vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden en tarieven.

Lees hier meer over MAM’s. 

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep