Visie & missie

Visie

We vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige mensen in een veilige,
respectvolle omgeving:

 •  waarbij aandacht is voor creatief en kritisch denken;
 • waarbij aandacht is voor ICT vaardigheden;
 • waarbij aandacht is Engelse les vanaf groep 1;
 • waarin de leerlingen uitgedaagd worden op hun eigen niveau;
 • waarin de kinderen kennis en vaardigheden aanleren en ook d.m.v. onderzoekend leren.
 • waarin zelfstandigheid én samenwerkend leren gestimuleerd worden met een enthousiast team, dat voortdurendwerkt aan de eigen ontwikkeling.

Het jonge kind, in de leeftijd van vier tot zes jaar, ontwikkelt zich op een andere manier dan kinderen vanaf zes jaar. Om die reden vinden wij het belangrijk om een visie, gericht op het jonge kind, te formuleren. Aanvullend op de algemene visie willen we bij de onderbouw een omgeving creëren:

 • waarbij spelend leren centraal staat;
 • waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het vaandel staat;
 • waarbij wij aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling;
 • waarbij de eigen inbreng van leerlingen een grote waarde heeft;
 • waarbij de leerkracht het beste uit de leerlingen haalt door observeren, stellen van vragen en begeleiden.

Missie

De wereld om ons heen verandert snel. De kinderen van nu kunnen in de toekomst een beroep hebben dat nu nog niet bestaat. Dat vraagt om een onderwijsaanbod, waarin vaardigheden die belangrijk zijn in de 21e eeuw (onder andere zelfregulatie, creatief denken, communicatie) een centrale plaats innemen en die naast kennis en inzicht, belangrijke pijlers zijn.
Op de Sint Victor vinden we het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen, verwondering en samenwerking staan centraal. Bij het leren van en met elkaar sluiten we aan bij de talenten van leerlingen. Samen leren de kinderen als kritisch wereldburger te bouwen aan een duurzame wereld.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep