Parkeren bij school

Aan de overzijde van de school (Kooiweg 70-78) is een parkeerverbod van kracht tussen 8.00 uur en 15.30 uur. Dit verbod is door de gemeente Apeldoorn ingesteld met de bedoeling beter overzicht te hebben in de straat en dus een veiligere omgeving te creëren voor onze kinderen bij het naar school gaan en het uit school komen.

Er  is een mogelijkheid om van één van de drie parkeerhavens gebruik te maken direct aan de kant van de school. Echter in de directe omgeving van de school – en dus ook in de parkeerhavens – geldt dat het verboden is om zonder parkeervergunning te parkeren tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

Parkeren mag niet, stilstaan wel

Aan de overzijde van de weg geldt een parkeerverbod. Even stilstaan om kinderen uit te laten stappen aan de trottoirzijde en vervolgens wegrijden, is wél toegestaan.

In het belang van een veilige Victor: parkeer op het kerkplein.

Een veilige Victor maken we met z’n allen!

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep