Vakanties en vrije dagen

Binnen de gemeente wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk gespreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Eerste schooldag 2024-2025 26 augustus 2024

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze momenten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij.

Studiedagen 2023-2024

Woensdag 6 september 2023 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij
Maandag 6 november 2023 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij
Woensdag 7 februari 2024 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij
Dinsdag 12 maart 2024 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij
Woensdag 29 mei 2024 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij
Vrijdag 28 juni 2024 Groep 1 t/m 8 – hele dag vrij

* De studiedagen staan in principe vast, een kleine wijziging kan altijd nog plaatsvinden. De data die in de jaarkalender komen te staan, zijn definitief vastgesteld.

 

Vrije middagen 2023-2024

Vrijdag 1 december 2023
Na de sinterklaasviering
Groep 1 t/m 8 – middag vrij – vanaf 12.30 uur
Vrijdag 22 december 2023
Start kerstvakantie
Groep 1 t/m 8 – middag vrij – vanaf 12.30 uur
Vrijdag 16 februari 2024
Start voorjaarsvakantie
Groep 1 t/m 8 – middag vrij – vanaf 12.30 uur

Vrijdag 19 april 2024

Na de Koningsspelen van groep 1 t/m 4

Groep 1 t/m 4 – middag vrij – vanaf 12.00 uur
Vrijdag 12 juli 2024
Start zomervakantie
Groep 1 t/m 8 – middag vrij – vanaf 12.30 uur

 

* Op de dagen dat de kinderen tot 12.30 uur naar school gaan, geldt het rooster dat ook geldt op woensdag. Die dag wordt er niet op school geluncht.

 

 

 

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep