Vakanties en vrije dagen

Binnen de gemeente wordt gestreefd naar gemeenschappelijke vakantiedata. Omdat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet evenveel vrije dagen hebben, zijn die vakantiedata niet gelijk. De landelijk gespreide vakanties kunnen afwijken van onderstaande data.

Herfstvakantie 24 oktober tot en met 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 tot en met 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 tot en met 3 maart 2023
Paasweekend 07 april 2023 tot en met 10 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 tot en met 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend 18 mei 2023 tot en met 21 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze momenten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij.

Studiedagen schooljaar 2022-2023 groepen 1 tot en met 8
Donderdag 29-09-2022
Maandag 13-02-2023
Woensdag 15-03-2023
Vrijdag 30-06-2022
Studiedagen schooljaar 2022-2023 groepen 1 tot en met 4
Woensdag 12-10 2022
Woensdag 7-12 2022
Woensdag 10-5 2023

In verband met het continurooster dat vorig jaar is ingevoerd, hebben de groepen 5 t/m 8 minder studiedagen dan de groepen 1 t/m 4.

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender 

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep