Vakanties en vrije dagen

De vakanties van schooljaar 2020-2021 kunt u vinden in onze jaarkalender, maar om het u gemakkelijk te maken staan ze hier op een rijtje:

Noteert u dit alvast?

Herfstvakantie  19  oktober  t/m  23  oktober 2020 
Kerstvakantie  21  december 2019  t/m  0januari 2021 
Krokusvakantie  22  februari  t/m  26  februari 2021 
Goede vrijdag  02  april 2021 
Paasmaandag  05  april 2021 
Meivakantie (incl. Koningsdag)
2april  t/m  7  mei 2021 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13  mei en 14  mei 2021
Pinkstermaandag  24  mei 2021 
Zomervakantie  19  juli 2021  t/m 27  augustus 2021 

 

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze momenten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij.

Studiedagen schooljaar 2021-2022 groepen 1 tot en met 8
Maandag 27  september 2021
Woensdag 24  november 2021
Vrijdag 18  februari 2022
Woensdag  25 mei 2022
Vrijdag 24  juni 2022
Studiedagen groepen 1 tot en met 4
Woensdag 03 november 2021
Woensdag 12 januari 2022

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep