Vakanties en vrije dagen

De vakanties van schooljaar 2021-2022 kunt u vinden in onze jaarkalender, maar om het u gemakkelijk te maken staan ze hier op een rijtje:

Noteert u dit alvast?

Herfstvakantie  18  oktober  t/m  22  oktober 2021
Kerstvakantie  27  december 2021  t/m  07  januari 2022 
Krokusvakantie  28  februari  t/m  04 maart 2022
Goede vrijdag  15  april 2022 
Paasmaandag  18  april 2022 
Meivakantie (incl. Koningsdag)
25  april  t/m  06  mei 2022 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 26  mei en 27  mei 2022
Pinkstermaandag  06 juni 2022
Zomervakantie  11  juli 2022  t/m 21  augustus 2022

 

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland. Een deel van deze momenten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn tijdens de studiebijeenkomsten van het team vrij.

Studiedagen schooljaar 2021-2022 groepen 1 tot en met 8
Maandag 27  september 2021
Woensdag 24  november 2021
Vrijdag 18  februari 2022
Woensdag  25 mei 2022
Vrijdag 24  juni 2022
Studiedagen groepen 1 tot en met 4
Woensdag 03 november 2021
Woensdag 12 januari 2022

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep