Verlof aanvragen

Verlof kunt u zes weken van tevoren aanvragen bij  de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen dient een aanvraag te worden gedaan door het formulier ‘aanvraag extra verlof’ in te vullen. Dit is op school te verkrijgen via de leerkracht, administratie of directeur. 

Klik hier voor meer informatie over de leerplicht: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep