Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie (AC), voorheen ouderraad, organiseert  i.s.m. het team een aantal activiteiten en  ondersteunt het team ook. Zo werkt de AC mee aan de organisatie van het sinterklaasfeest, de sportdag, het schooluitje, de koffie bij de ouderavonden, de traktatie tijdens de avondvierdaagse en nog veel meer.

De activiteiten commissie (voorheen de ouderraad) is essentieel voor de Sint Victor.
Zij wil de samenwerking tussen ouders en het personeel van de school bevorderen. Zij werkt mee aan het organiseren van activiteiten binnen en buiten de school, zoals het sinterklaas- en kerstfeest.
Met de vrijwillige ouderbijdrage kan de school i.s.m. de AC zorgen voor bovenstaande leuke activiteiten.
De AC bestaat uit een voorzitter, penningmeester, en leden. De voorzitter van de OR is Anouk de Jong .

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken bij de organisatie van verschillende feesten. 

AC Realisatie 2020 2021
AC Begroting 2021 2022

De AC van onze school is te bereiken via:  orsintvictor@gmail.com

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep