Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie (AC), voorheen ouderraad, organiseert  i.s.m. het team een aantal activiteiten en  ondersteunt het team hierbij. Zo werkt de AC mee aan de organisatie van het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, de Koningsspelen, de avondvierdaagse en nog veel meer.

De activiteiten commissie (voorheen de ouderraad) is essentieel voor de Sint Victor.
Zij wil de samenwerking tussen ouders en het personeel van de school bevorderen. Zij werkt mee aan het organiseren van activiteiten binnen en buiten de school, zoals het sinterklaas- en kerstfeest.
Met de vrijwillige ouderbijdrage kan de school i.s.m. de AC zorgen voor bovenstaande leuke activiteiten.
De AC bestaat uit een voorzitter, penningmeester, en leden. De voorzitter van de AC is Lotte Bloemheuvel .

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken bij de organisatie van verschillende feesten. 

Begroting-2022-2023

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep