Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

De gezondheid van onze kinderen staat voorop. Kinderen moet rookvrij kunnen opgroeien. Met ingang van 1 augustus is het verplicht een rookvrij schoolplein te hebben. Daarom is ook ons schoolplein rookvrij.

De contactouders en onze ouderraad helpen ons bij het organiseren van activiteiten op school. Ook uw hulp is meer dan welkom! Wilt u contactouder worden of deelnemen aan de ouderraad?
Informeer ernaar bij de leerkracht van uw kind.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep