Contactouders

Een contactouder vormt de schakel tussen de leerkracht(en) en de ouders van de groep. In voorkomende gevallen is de contactouder de spreekbuis naar de betreffende leerkracht, MR en directie. Individuele ouders worden in eerste instantie altijd naar de leerkracht verwezen. Er is contact met de activiteitencommissie over de invulling van de verschillende activiteiten.

Hoe word je contactouder?

Tegen het eind van het schooljaar vraagt de leerkracht de contactouder of deze haar taak wil voortzetten. Nieuwe contactouders kunnen zowel door de leerkracht als door de aftredende contactouder benaderd worden. Dat gaat in onderling overleg. Iedere groep heeft minimaal twee contactouders.


De taken

  • De contactouders stellen zich voor op de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar en vertellen over de invulling van de taak. Op deze avond wordt ook de activiteitenlijst uitgereikt. Hierop kunnen ouders aangeven bij welke activiteiten zij betrokken willen worden.
  • De contactouders beheren een ouderappgroep op whatsapp.
  • De contactouders werken de activiteitenlijsten uit en geven deze terug aan de ouders.
  • De contactouders coördineren de ondersteunende taken van de activiteitenlijst.
  • De contactouders zijn spreekbuis: informatie gaat via hen van en naar de leerkrachten, van en naar de ouders en waar nodig van en naar de OR. Het betreft zaken van de activiteitenlijst.
  • Beheer van klassenpotjes, verzorgen van attenties, lief & leed.
  • Ondersteunende activiteiten bij allerlei feestelijkheden.
  • De contactouders nemen deel aan het contactouderoverleg met de directie en taakgroep oudercommunicatie. Dit vindt twee keer per jaar plaats.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep