Klachtenregeling

Dagelijks doen we ons uiterste best om goed onderwijs te verzorgen en daarbij oog te hebben voor het welzijn van al onze leerlingen. Toch kan het zijn dat ouders/verzorgers niet tevreden zijn. In dat geval vragen we u contact met ons op te nemen, zodat we in een open en eerlijk gesprek kunnen zoeken naar een oplossing.

  • Heeft u een klacht over een situatie in de groep, een opgelegde sanctie, het rapport of de bevordering van uw kind, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht.
  • Gaat het om een klacht over het functioneren van een medewerker, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de school.
  • Heeft u een klacht over de locatiedirecteur dan kunt u contact opnemen met met algemeen directeur: Gert Visser: via info@veluwseonderwijsgroep.nl  of (055) 577 97 51.
  • U kunt eventueel een klacht indienen bij de landelijke stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
    Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
    Telefoon: (070) 386 16 97
    E-mail: info@gbco.nlwww.gbco.nl

Lees ook

Klachten op school, hoe los je ze op? Klachten op school

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep