MR & GMR

MR & GMR

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veiligheid, schoolbeleid en personeelszaken.

De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar altijd van harte welkom!
U kunt de MR van de school bereiken via mr@sintvictor.nl
In bijgaand document is het reglement van de MR opgenomen waarin de relevante spelregels, taken en bevoegdheden van de MR zijn benoemd:

Samenstelling

De MR van Sint Victor bestaat op dit moment uit drie ouders en drie medewerkers van de school.

De voorzitter van de medezeggenschapsraad is Sarah Verhoog – De Bruijn.
Alle leden hebben zitting in de MR voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan één keer verlengd worden met drie jaar.

Leden:

Leerkrachten: Aniek Dibbink, Merel Boon en Thijs Prins

Ouders: Sarah Verhoog – De Bruijn, Nicole Dusseldorp, Stefan Koreman

Wilt u ons leren kennen?

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om een keer bij een vergadering aanwezig te zijn!
Via onderstaande link kunt u de voorlopige jaarplanning van de MR-vergaderingen 2021/2022 inzien, inclusief de voorlopige agenda:

Notulen 

Notulen 22-januari 2024
Notulen 27-november-2023
Notulen 4 april 2023
Notulen 31 januari 2023
Notulen 22 november 2022
Notulen 13 september 2022
Notulen 7 juni 2022
Notulen 26 oktober 2021

 

 

GMR

De MR van Sint Victor is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep