locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De Sint Victor is een hele fijne school omdat er hele fijne leerkrachten zijn."

- Evy

"Studievaardigheden is het leukste vak op school."

- Emma

"De beste school van de wereld!"

- Issam

"In de plusgroep is altijd iets te doen!"

- Ewoud

"Je leert er hoe je een kanjer kan zijn en ik leer Spaans!"

- Max

"Superleuke school!"

- Jens

"Het allerleukste op school vind ik handvaardigheid."

- Iris

"Op de Sint Victorschool leer ik Engels!"

- Chris

"Buiten spelen vind ik het leukste om te doen!"

- Lucas

"Een fantastische school en turbo spelling is mijn favoriete vak!"

- Jasper

"Onze school is geweldig!"

- Thijs
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 355 48 59

Zo kan het zijn

Evi zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 1-2. Evi heeft er zin in! De juf geeft Evi een hand. Evi mag een spel uit de kast kiezen. Simon helpt Evi vandaag en wijst haar de weg. Na de spelinloop gaan ze zitten in de kring. Op de lettermuur wijst juf de letter ‘K’ aan. “Wie weet er een woord met de K?”, vraagt juf. Simon steekt zijn vinger op en de juf wijst naar Simon. “Kip!”, zegt Simon trots. Na de kring mag Evi met de andere kinderen spelen in de speelhoeken. In de themahoek verkleedt Evi zich als oma en wandelt rond met een kinderwagen. In de kinderwagen ligt een hele mooie pop. Daarna spelen alle kinderen lekker buiten en om 12.00 uur komt mama Evi ophalen. Wat is de ochtend voorbijgevlogen!

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is leren via hoofd, hart en handen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen. We bekijken op verschillende manieren wat uw kind nodig heeft om voldoende uitgedaagd te worden. Daarom zijn we vorig jaar gestart met het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs, waarbij creativiteit en onderzoekend leren centraal staan. Meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij niet alleen verrijkte lesstof aan in de groep maar ook  Spaans of programmeerles.

Onderwijs op maat

Wij volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet. Door gebruik te maken van observaties en met een aantal toetsafnames per jaar komt de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende terreinen in beeld. De leerkracht maakt een groepsoverzicht van alle leerlingen en hun resultaten en vertaalt dit naar een groepsplan. Daarnaast laten we onze leerlingen (door middel van filmpjes en voorwerpen) een keuze maken uit verschillende leervoorkeuren, ontwikkeld door psycholoog Howard Gardner. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep goed te hanteren en kunnen we onderwijs op maat bieden. 

Leesonderwijs

Op de Sint Victor is veel aandacht voor leesonderwijs. Dagelijks wordt op een vast moment door alle groepen gelezen. Dit gebeurt klassikaal, en ook in kleine groepjes of samen met de leerkracht of een tutor (leerling uit groep 7 of 8). We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen lezen ook leuk vinden, daarom beschikken wij over een schoolbibliotheek met moderne boeken en bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan de Boekenbende. Groep 7 en 8 doen ieder jaar mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd. In ons leesbeleidsplan kunt u meer lezen over onze doelen op het gebied van lezen.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter.

Kanjertraining

Om goed te kunnen leren is een schoolomgeving nodig waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Hiervoor is een sfeer van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect nodig. Al onze leerlingen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Onze school is een volledig gecertificeerde kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven.

Even voorstellen…

"Leerlingen ontdekken hun eigen mogelijkheden door te werken met hoofd, hart en handen." Locatiedirecteur - Dorine Pot
"Ieder kind is uniek. Ons streven is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind, zowel op leergebied als sociaal-emotioneel. Goed contact tussen kind, leerkracht en ouders is hierbij essentieel." Intern begeleider - Jolanda Pakkert
"Wij vinden het een fijne school, met een gemoedelijke sfeer, waar onze kinderen de rust en de ruimte krijgen om zich te kunnen ontplooien." Ouder - Jet Smits
"Op onze school zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in de klas. Door samen te spelen en te werken, leren de kinderen van elkaar." Leerkracht groep 1-2 - Chinouk van der Kleij

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, en ook dat uw kind met plezier uit school komt. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo ingericht dat alle kinderen:

 • op hun eigen niveau uitgedaagd worden;
 • omgangsvormen en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen;
 • Engelse les krijgen van groep 1 tot en met groep 8;
 • gestimuleerd worden een optimaal leesniveau te ontwikkelen;
 • terecht kunnen in een plusklas voor begaafde leerlingen met een specifieke leervraag;
 • begeleid worden door een dynamisch en enthousiast team dat voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

De allereerste schooldag is voor ieder kind spannend. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Vóór de allereerste lesdag komt uw kind vier keer wennen in de nieuwe klas. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de school; waar hangen de jassen, hoe begint een schooldag? Vaak helpen oudere kleuters daarbij. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. 

doorvragen per mail

Dit zijn onze lestijden:

Groep 1, 2, 3 en 4

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur vrij

Groep 5, 6, 7 en 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00-15.00 uur

Vanaf 8.15 is er toezicht op het schoolplein. Kleuters mogen vanaf 8.20 uur de klas in. De eerste bel gaat 5 minuten voordat we beginnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen.

doorvragen per mail

De vakanties 2020-2021  kunt u vinden in onze jaarkalender maar om het u gemakkelijk te maken, staan ze hier nog even op een rijtje:

Herfstvakantie  19 oktober  t/m  23 oktober 2020 
Kerstvakantie  21 december 2019  t/m  1 januari 2021 
Krokusvakantie  22 februari  t/m  26 februari 2021 
Goede vrijdag  02 april 2021 
Paasmaandag  5 april 2021 
Meivakantie (incl. Koningsdag)  26 april  t/m  7 mei 2021 
Hemelvaart (+ extra vrije dag)  13 mei en 14 mei 2021 
Pinkstermaandag  24 mei 2021 
Zomervakantie  19 juli 2021  t/m 27  augustus 2021 

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender.

Tijdens studiedagen is uw  kind ook vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn, kunt u hier vinden. Daarnaast staan ze ook op de jaarkalender.

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Informatiemarkt: aan het begin van ieder schooljaar;
 • Kennismakingsgesprek: drie weken na de start van het schooljaar;
 • Rapportbespreking, tweemaal per schooljaar;
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief: Victorinfo;
 • Huiswerkflyer: vanaf groep 3;
 • Nieuwjaarsreceptie;
 • Jaarkalender;
 • Ouderportaal ParnasSys;
 • Oudercommunicatie app Parro;
 • Contactouders: elke groep heeft  contactouders;
 • Social media, u kunt ons volgen op Facebook: facebook.com/SintVictorApeldoorn;
 • Onze website: www.sintvictor.nl.

doorvragen per mail

Wilt u uw kind aanmelden? Wat fijn!
Dank voor uw vertrouwen in onze school, ons team en ons onderwijs.

Sinds dit jaar is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Om ervoor te zorgen dat uw kind in zijn of haar buurt naar school kan, heeft elk kind op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden.

Meer informatie kunt u op onze site vinden via deze link!

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten
twitter

We zoeken #groepsleerkrachten voor de #talentenpool en groepsleerkrachten die een benoeming krijgen vanwege de besc… https://t.co/U3BQXTCdTF

Twitter mee!

Dorine Pot

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Laat uw gegevens dan hier achter en we nemen contact met u op.


Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep