locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De Sint Victor is een hele fijne school omdat er hele fijne leerkrachten zijn."

- Evy

"Studievaardigheden is het leukste vak op school."

- Emma

"De beste school van de wereld!"

- Issam

"In de plusgroep is altijd iets te doen!"

- Ewoud

"Je leert er hoe je een kanjer kan zijn en ik leer Spaans!"

- Max

"Superleuke school!"

- Jens

"Het allerleukste op school vind ik handvaardigheid."

- Iris

"Op de Sint Victorschool leer ik Engels!"

- Chris

"Buiten spelen vind ik het leukste om te doen!"

- Lucas

"Een fantastische school en turbo spelling is mijn favoriete vak!"

- Jasper

"Onze school is geweldig!"

- Thijs
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 355 48 59

Zo kan het zijn

Evi zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 1-2. Evi heeft er zin in! De juf wenst Evi een goedemorgen bij binnenkomst. Evi mag een spel uit de kast kiezen. Simon helpt Evi vandaag en wijst haar de weg. Na de spelinloop gaan ze zitten in de kring. Op de lettermuur wijst juf de letter ‘K’ aan. “Wie weet er een woord met de K?”, vraagt juf. Simon steekt zijn vinger op en de juf wijst naar Simon. “Kip!”, zegt Simon trots. Na de kring mag Evi met de andere kinderen spelen in de hoeken. Evi kiest voor het atelier, daar kan ze lekker vrijuit knutselen. Na het eten en drinken spelen alle kinderen lekker buiten. Dan is het alweer tijd om te lunchen. Na de lunch wordt er nog gespeeld en om 14.15 uur komt mama Evi ophalen. Wat is de dag voorbijgevlogen!

IPC

Op de Sint Victor werken we met IPC (International Primary Curriculum). Dit is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar gericht op creatieve en zaakvakken. Gedurende een periode van 5 tot 8 weken staat er een thema centraal waarin verschillende zaakvakken behandeld worden. Zo worden er in verschillende thema’s de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis aangeboden, maar ook techniek, ICT, mens en maatschappij en internationalisering komen aan bod.

IPC is naast een leuke en uitdagende manier van kennis en vaardigheden opdoen aan de hand van een thema, ook zeer gestructureerd. Er worden duidelijke leerdoelen gesteld en in de klas zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Er wordt gewerkt aan kennis-, vaardigheids- en inzichtdoelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de 21e-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan kritisch denken, zelfregulering en samenwerken.

Er wordt gewerkt aan verschillende de meeste uiteenlopende thema's van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering.

Onderwijs op maat

Wij volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet. Door gebruik te maken van observaties en met een aantal toetsafnames per jaar komt de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende terreinen in beeld. De leerkracht maakt een groepsoverzicht van alle leerlingen en hun resultaten en vertaalt dit naar een groepsplan. Meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij niet alleen verrijkte en compacte lesstof aan in de groep maar ook Spaans , programmeren en Pittige plus projecten buiten de klas.

Leesonderwijs

Op de Sint Victor is veel aandacht voor leesonderwijs. Dagelijks wordt op een vast moment door alle groepen gelezen. Dit gebeurt klassikaal en ook in kleine groepjes of samen met de leerkracht of een tutor (leerling uit groep 7 of 8). We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen lezen ook leuk vinden, daarom beschikken wij over een schoolbibliotheek met moderne boeken. Groep 7 en 8 doen ieder jaar mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd. In ons leesbeleidsplan kunt u meer lezen over onze doelen op het gebied van lezen.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter.

Kanjertraining

Om goed te kunnen leren is een schoolomgeving nodig waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Hiervoor is een sfeer van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect nodig. Al onze leerlingen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Onze school is een volledig gecertificeerde kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven.

Even voorstellen…

"Wij hechten veel waarde aan een veilige, activerende en pedagogisch sterke omgeving, zodat elk kind met plezier naar school kan komen en zich kan ontwikkelen. U bent van harte welkom!" Directeur - Martijn de Glopper
Intern begeleider - Aniek Dibbink
"Wij vinden het een fijne school, met een gemoedelijke sfeer, waar onze kinderen de rust en de ruimte krijgen om zich te kunnen ontplooien." Ouder - Jet Smits
"Op onze school zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in de klas. Door samen te spelen en te werken, leren de kinderen van elkaar." Leerkracht groep 1-2 - Charlotte Schoonderwoerd

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, en ook dat uw kind met plezier uit school komt. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo ingericht dat alle kinderen:

 • op hun eigen niveau uitgedaagd worden;
 • omgangsvormen en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen;
 • Engelse les krijgen van groep 1 tot en met groep 8;
 • gestimuleerd worden een optimaal leesniveau te ontwikkelen;
 • terecht kunnen in een plusklas voor begaafde leerlingen met een specifieke leervraag;
 • begeleid worden door een dynamisch en enthousiast team dat voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

De allereerste schooldag is voor ieder kind spannend. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Vóór de allereerste lesdag komt u samen met uw kind op kennismakingsgesprek. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de school en het klaslokaal; waar hangen de jassen, waar kan ik mee spelen, wat is mijn plekje in de kring? Voor de vierde verjaardag komt uw kind vier keer wennen in de nieuwe klas. Dit spreken we af tijdens het kennismakingsgesprek. Tijdens de wenochtenden kan uw kind wennen aan de routines in de groep. Vaak helpen oudste kleuters hierbij. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. 

doorvragen per mail

Dit zijn onze lestijden:

Dag
Maandag 8.30-14.15
Dinsdag 8.30-14.15
Woensdag 8.30-12.30
Donderdag 8.30-14.15
Vrijdag 8.30-14.15

Vanaf 8.15 is er toezicht op het schoolplein. Kleuters mogen vanaf 8.20 uur de klas in. De eerste bel gaat 5 minuten voordat we beginnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen.

doorvragen per mail

De vakanties kunt u vinden in onze jaarkalender maar om het u gemakkelijk te maken, staan ze hier nog even op een rijtje:

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Paasmaandag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Eerste schooldag 2024-2025 26 augustus 2024

 

 

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender.

Tijdens studiedagen is uw  kind ook vrij. De data van de studiedagen die bekend zijn, kunt u hier vinden. Daarnaast staan ze ook op de jaarkalender.

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Informatieavond: aan het begin van ieder schooljaar;
 • Kennismakingsgesprek: drie weken na de start van het schooljaar;
 • Ouderkindgesprekken, tweemaal per schooljaar voor de groepen 5 t/m 8. De leerkracht bespreekt samen met ouders en leerling de ik-cirkel;
 • Oudergesprekken, tweemaal per schooljaar voor de groepen 1 t/m 4;
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief: Victorinfo;
 • Huiswerkflyer: vanaf groep 3;
 • Jaarkalender;
 • Ouderportaal ParnasSys;
 • Oudercommunicatie app Parro;
 • Contactouders: elke groep heeft  contactouders;
 • Social media, u kunt ons volgen op Instagram @sintvictor
 • Onze website: www.sintvictor.nl.

doorvragen per mail

Wilt u uw kind aanmelden? Wat fijn!
Dank voor uw vertrouwen in onze school, ons team en ons onderwijs.

Sinds dit jaar is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Om ervoor te zorgen dat uw kind in zijn of haar buurt naar school kan, heeft elk kind op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden.

Bekijk de animatie over het toelatingsbeleid https://youtu.be/U_rMGjSQ0P0

Meer informatie kunt u op onze site vinden via deze link!

 

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Martijn de Glopper

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Laat uw gegevens dan hier achter en we nemen contact met u op.


Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep