Onze school

Onze school

Een plek waar uw kind weet waar het aan toe is en tegelijkertijd het beste uit zichzelf haalt. Dat klinkt als de St. Victor. Op het eigen niveau leren rekenen, lezen en schrijven hoort daarbij. Uitdagend leren noemen we dat. Ook het aanleren van normen en waarden vinden we belangrijk. Naast de basisvaardigheden is burgerschap een belangrijk element in ons onderwijs. Maar er is meer dan dat. Benieuwd wat uw kind nog meer bij ons op school leert?

Uitdagend leren op de St. Victor

Komt uw kind bij ons binnen? Dan merkt uw kind het direct. Rust, structuur en voorspelbaarheid. En tegelijkertijd leren kinderen op een manier die bij hen past. Ieder kind wordt uitgedaagd op het eigen niveau, en daarbij werken we in groep 1 en 2 vanuit spelend leren. In groep 3 t/m 8 werken we met IPC, hierdoor leren leerlingen om buiten de gebaande paden en grenzen te denken. Onderwijs op maat, noemen we dat. Ieder kind wordt uitgedaagd alles uit zichzelf te halen in een omgeving waar het zich fijn voelt. Want uw kind komt pas tot leren, als het zich prettig voelt. 

Door leerresultaten te monitoren kunnen leerkrachten gericht plannen maken voor begeleiding. Hierdoor halen leerlingen het beste uit zichzelf. Dit heet opbrengstgericht werken.
Martijn de Glopper, directeur St. Victor

Onderwijs op maat

Iedere leerling is welkom. We vinden het belangrijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Daarom bieden we de lesstof op verschillende niveaus aan, zodat de lesstof zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen onder andere werken aan projecten uit de Pittige Plustorens of krijgen uitdagende en verrijkende stof in de klas. Daarnaast werken wij met een Eurekagroep waarin kinderen zitten die cognitief talentvol zijn en een duidelijke hulpvraag hebben. Wie uw kind ook is, hoe hij ook leert. Uw kind leert uitdagend op zijn eigen niveau op de St. Victor. 

Groepen

Op de St. Victor beginnen kinderen in een combinatiegroep 1/2. Daarna gaan we verder in jaargroepen 3 t/m 8. Uw kind zit in een klas met kinderen van dezelfde leeftijd. Alle leerlingen krijgen onze aandacht. Kan een leerling een duwtje in de rug gebruiken? Of is er juist meer uitdaging nodig? Dan zorgen we daarvoor binnen de reguliere klas.

Onderbouw

Groepen 1, 2 en 3
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
285
Aantal leerlingen
26
Gemiddeld aantal leerlingen per klas
7,8
Oudertevredenheid
8,2
Leerlingtevredenheid

Kom een keertje kennismaken!