Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op onze school?
U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen zes weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal vier weken langer.

Als er meer kinderen zijn aangemeld dan waarvoor wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking. Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt.
(Wij zijn onze toelatingsprocedure verder aan het ontwikkelen en zodra deze definitief is vastgesteld, publiceren wij deze op onze schoolwebsite, evenals onze beschikbare capaciteit.)

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

U kunt onze locatiedirecteur bij voorkeur mailen: directie@sintvictor.nl. De locatiedirecteur belt u dan zo spoedig mogelijk op. U kunt ons ook bereiken via (055) 355 48 59.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2019-2020 / 2020-2021
Er is grote belangstelling voor de Sint Victor. Helaas is een gevolg hiervan dat er kinderen niet geplaatst kunnen worden. Dit schooljaar zijn er nog plekken in de groepen 3. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er alleen nog enkele plekken beschikbaar in de groepen 4.

 

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep