Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Op dit moment werken wij met een wachtlijst. U kunt uw kind inschrijven vanaf de dag dat uw kind 2,5 jaar is. De inschrijving moet altijd schriftelijk geschieden en op tijd bij ons binnen zijn: uiterlijk tien weken voordat uw kind start op school. Heeft u uw kind bij meerdere scholen ingeschreven? Vermeld dit dan altijd op het inschrijfformulier, samen met de naam van de andere school/scholen waar u uw kind heeft ingeschreven. Binnen zes weken na uw schriftelijke inschrijving neemt onze school een beslissing over de toelating van uw kind.
U kunt onze locatiedirecteur bij voorkeur mailen: directie@sintvictor.nl. De locatiedirecteur belt u dan zo spoedig mogelijk op. U kunt ons ook bereiken via (055) 355 48 59.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
info@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep