Onderwijs op maat

Wij volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet. Door gebruik te maken van observaties en een aantal toetsafnames per jaar komt de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende terreinen in beeld.

De leerkracht maakt een groepsoverzicht van alle leerlingen en hun resultaten en vertaalt dit naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep goed te hanteren en kunnen we onderwijs op maat bieden.

Regelmatig bespreken de leerkrachten met de intern begeleider de vorderingen van onze leerlingen. Op basis van deze bespreking wordt besloten welke leerlingen op welke wijze extra hulp of een extra uitdaging nodig hebben. Talentvolle leerlingen bieden wij verrijkte lesstof aan, zoals Spaans of programmeren.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep