Identiteit

De scholen van de Veluwse Scholengroep zijn allen open katholieke scholen. Scholen die uitgaan van- en geïnspireerd worden door de christelijk-katholieke traditie van onze samenleving. Wij staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt.
Wij besteden aandacht aan de bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden naar onze overtuiging gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Sint Victor

Kooiweg 29
7312 CA Apeldoorn

telefoon:
(055) 355 48 59

e-mail:
administratie@sintvictor.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep